Polityka prywatności i informacje o plikach cookies platformy Team Meet Lean Tech


Dane osobowe pozyskiwane przez platformę https://teammeet.leantech.com.pl/

Platforma Team Meet Lean Tech realizuje funkcje pozyskiwania danych o użytkownikach w następujący sposób:

Cel przetwarzania danych osobowych:

Platforma Team Meet Lean Tech zbiera dane podawane dobrowolnie przez użytkowników platformy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich zgody poprzez zaakceptowanie Regulaminu platformy oraz jego Polityki Prywatności.

Brak podania danych osobowy, w celu zalogowania do platformy Team Meet, skutkować będzie brakiem dostępu do tej platformy.

Podawane dane osobowe są przetwarzane w celach:

Udostępnianie danych osobowych

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Również w przypadku naruszenia Regulaminu platformy Team Meet, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywaniu pewnych funkcji robotom internetowym, platforma Team Meet stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do badania czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji administrator platformy Team Meet może ujawnić Google LLC adres IP.

Platforma Team Meet Lean Tech informuje, że zbierane, gromadzone i przetwarzane dane nie są w żadnym wypadku sprzedawane podmiotom trzecim, a przekazywane są tylko tym podmiotom i w takim celu oraz zakresie, jakie zostały wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Okres przechowywania i archiwizowania danych osobowych

Platforma Team Meet Lean Tech przechowuje dane osobowe użytkowników przez cały czas gdy są oni zarejestrowani na platformie, a także po jej zakończeniu w następujących celach:

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Platforma Team Meet Lean Tech gwarantuje każdemu użytkownikowi, którego dane osobowe zostały pobrane, spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj:

Danych użytych do transakcji zakupu (będących częścią faktury) oraz danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Użytkownik zarejestrowany może zmienić swoje danych przez administratora systemu platformy Team Meet Lean Tech.

Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych następuje na pisemne żądanie użytkownika.

Każdy użytkownik, który powierzył swoje dane osobowe ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach platformy Team Meet Lean Tech jest Lean Tech Robert Markowiak
z siedzibą w Gaju Małym 118B
64-520 Obrzycko,
787-183-42-03, REGON: 301414993.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych platforma Team Meet Lean Tech opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

Dodatkowo komunikacja między komputerem/urządzeniem mobilnym użytkownika a serwerem platformy jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), a bazy danych platformy są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Sposób kontaktu z użytkownikiem

Platforma Team Meet Lean Tech kontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem:

Informacja o plikach cookies

Platforma Team Meet Lean Tech stosuje pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia serwery mogą odczytać.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Informujemy równocześnie, że każdy użytkownik naszej platformy posiada prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą – w tym nieotrzymywania plików cookie. W tym celu musi odpowiednio skonfigurować przeglądarkę, z której korzysta. Uprzedzamy jednak, że wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach platformy e-learningowej, w szczególności wymagających logowania.

Aby zarządzać plikami cookie w przeglądarce należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów przeglądarek:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry

© 2021 teammeet.leantech.com.pl